Suomi on turkistilasertifioinnin alullepanija

Vaikka sertifiointiin osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi suomalainen turkistuottaja on sitoutunut sertifioituun laatutyöhön.

Suomalainen turkistilasertifiointi on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä. Se kattaa tilan toiminnan kaikki osa-alueet:

1. Eläinten terveys ja hyvinvointi
2. Kasvatusolosuhteet
3. Rehuhuolto
4. Jalostus
5. Ympäristönhoito
6. Tilahygienia
7. Koulutus ja varautuminen poikkeusoloihin

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) - ProFur aloitti vuonna 2005 sertifiointijärjestelmän kehittämisen yhdessä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa. Vaikka osallistuminen on vapaaehtoista, yhä useampi tuottaja on innostunut tekemään tilallaan sertifioitua laatutyötä. Maaliskuussa 2015 sertifioinnin piirissä on 91 % Suomen tiloista.

Maaliskuussa 2015 suomalaisten turkistilojen tuotannosta on sertifioitu 99,8 % ketuista, 90,5 % minkeistä ja 99,3 % suomensupeista. Turkistuottaja sitoutuu toiminnan jatkuvaan dokumentointiin, mikä takaa jäljitettävyyden, auttaa vahvistamaan hyviä käytäntöjä ja havainnoimaan puutteita. Sertifiointikriteeristö perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja alan itse määrittelemiin kriteereihin, ja sitä päivitetään kansainväliseltä muotiteollisuudelta tulevien vaatimusten sekä käytännön työstä saadun palautteen perusteella. Lainsäädännön ylittäviä kriteerejä ovat mm. eläinten terveyteen (plasmasytoositestaus, rokotukset), rehuhuoltoon, turkiseläinten jalostukseen ja eläinkauppaan liittyvät kriteerit. Tilan sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

Sertifioinnin aukottomuuden kannalta omavalvonta on avainasemassa

ProFur-auditoijien tekemät tarkastukset täydentävät lainsäädäntöön perustuvaa Eviran viranomaisvalvontaa. Auditoijat tarkastavat vuosittain otantaperusteisesti 10 % sertifioiduista tiloista. Laiminlyöntien suhteen alalla on nollatoleranssi. Tuottaja saa lyhyen määräajan mahdollisten puutteiden korjaamiseen, ja mikäli näin ei tapahdu, hän menettää sertifikaattinsa.

Sertifikaatin voimassaoloajan päätyttyä, tilalle tehdään uusi auditointikäynti. Mikäli kaikki kriteerit täyttyvät, uudistetaan tilan sertifikaatti seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.