Turkiseläinkasvatuksessa huomioidaan ympäristöseikat

Nykyaikaisilla turkistiloilla on suljettu kierto eivätkä ne kuormita ympäristöään. Pikemminkin päinvastoin.

Nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen mukaan jokainen uusi turkistila tarvitsee toimiakseen ympäristöluvan. Luvan saanti ei ole mikään läpihuutojuttu.

Turkistilan saa perustaa vain pohjavesialueiden ulkopuolelle. Ne tilat, jotka ovat aikanaan saaneet toimiluvan pohjavesialueelle joutuvat tietyn aikataulun puitteissa siirtymään sieltä pois.

Uusiin kasvatustaloihin asennetaan aina vesitiiviit alustat. Tällöin vedet saadaan talteen, eikä ravinnehuuhtoumia pääse syntymään.

Turkistuotannon ympäristökuormitukset ovatkin pieniä verrattuna muiden tuotannonalojen kuormitukseen.

Turkistuotannon vesistöille aiheuttama typpi- ja fosforikuormitus on Suomessa alle 1 % ihmisen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta.